English Français Nederlands
Lijst met trefwoorden

Om te zoeken op trefwoord, moet u het trefwoord intikken zoals het voorkomt in de lijst, waarbij u ook op de interpunctie moet letten. De thesaurus met trefwoorden bestaat in het Engels en in het Frans. Wegens technische redenen is het helaas niet mogelijk om een interface met een derde taal op the bouwen. We zullen daar in de toekomst voor zorgen maar we zijn ervan overtuigd dat Nederlandstalige onderzoekers vertrouwd zijn met het Engels.
De lijst doorlopen voor u met een zoekopdracht begint, geeft u een beeld van alle woorden waaronder u informatie kunt vinden.
Zoeken naar marriage kan bijvoorbeeld preciezer met de trefwoorden matrimonial title, dowry, wedding rite, divorce, enz.

Een letter kiezen

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
ZAGHAWA (Chad)
ZAGHAWA (Sudan, Chad)
Zaïre
Zambeze (river)
Zambeze (valley)
Zambia
Zamenga Batukezanga
ZANDE (Central African Republic)
ZANDE (Central African Republic, Sudan)
ZANDE (RD Congo)
ZANDE (Sudan)
ZANU
Zanzibar (Isl., loc., Tanzania)
ZARAMO (Tanzania)
Zaria (loc., Nigeria)
Zäryihun, B.
ZELA (RD Congo)
ZERMA (Niger)
ZIGUA (Somalia)
ZIGUA (Tanzania)
Ziguinchor (loc., Senegal)
ZIMBA (Mozambique)
Zimbabwe
Zimbabwe (anc. kingd.)
Zimbabwe (loc., anc. kingd., Zimbabwe)
Zime (language, Chad)
Zinder (loc., reg., Niger)
Zionism
Zither
ZULGO (Cameroon)
ZULU (South Africa)
Zwelonke, D.M.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z