English Français Nederlands
Hulp
Vergewis u ervan dat u over de nodige informatie beschikt, vooraleer een zoekopdracht te lanceren.
 • Historiek van het centrum : het DCMW werd opgericht in 1905. De gegevens worden op uiteenlopende wijzen ter beschikking gesteld. Wenst u hierover meer informatie, raadpleeg dan de rubriek.
 • Lijst van de bevolkingsgroepen : deze lijst omvat, geklasseerd per land, de namen van de bevolkingsgroepen waarvoor we ten minste over één referentie beschikken.
 • Lijst van sleutelwoorden : de sleutelwoorden dienen te worden ingevoerd zoals ze in de engelse lijst zijn opgenomen.
 • Inhoud van de databank: behalve de bijdragen opgenomen in de tijdschriftenlijst, zijn de aangegeven referenties afkomstig uit het boekenbestand van de bibliotheken Menswetenschappen van het KMMA; vanaf 2000 werden er nog enkel werken van de afdeling Etnosociologie en Etnogeschiedenis in opgenomen. De bijdragen aan collectieve werken werden afzonderlijk aangegeven.
 • Tijdschriftenlijst : in deze lijst zijn, in alfabetische volgorde, de tijdschriften overgenomen waaruit de bijdragen zijn gehaald, evenals de geraadpleegde nummers in ieder tijdschrift.
 • ZOEK
Hoe een zoekopdracht uitvoeren?

Om kennis te nemen van de inhoud van de databank, consulteer 'Geschiedenis van het centrum' en 'Tijdschriftenlijst'.

Opzoeken gebeurt in twee stappen: eerst zoekt u de referenties die u wilt raadplegen en daarna print u ze uit.

 • Zoeken (lijst) : U ziet een lijst met referenties in 5 kolommen: soort referentie (A, O, L, C) auteur(s), titel, trefwoorden en jaar van publicatie. Het is deze zoekfunctie die u moet gebruiken om uw eigen bibliografie samen te stellen volgens uw interesses. Raadpleeg de kolom met de trefwoorden en kijk welke referenties het best passen bij uw interesses. Als u er een heeft gevonden, klik dan op de titel. U krijgt dan de volledige referentie te zien. Als u beslist deze referentie te gebruiken voor uw bibliografie, klik dan op 'vertraagd afdrukken' en de referentie komt dan op een wachtlijst te staan. Om terug te keren naar de lijst, klik 'back'. Wanneer u uw selectie heeft gemaakt, kunt u naar 'printen' overgaan. Klik op 'tonen', en dan op 'Print'. Reset betekent dat u het geheugen wist, dat wil zeggen dat u alle referenties wist die klaarstonden om te worden geprint.
 • Zoeken (detail) : Met deze zoekfunctie kunt u elke referentie apart oproepen, wat handig is als u onnauwkeurige referenties wilt aanvullen. Gebruik deze functie niet om een bibliografie samen te stellen want de procedure zou heel traag zijn en zou zorgen voor papierverspilling bij het printen.

OPGELET

 • Geen enkele zoekopdracht kan uitgevoerd worden zonder zoekcriterium.
 • Kies een criterium : één criterium volstaat. De criteria zijn onderling combineerbaar. Zo kunt u, bijvoorbeeld, zoeken naar een bijdrage van een bepaalde auteur in een collectief werk en met bibliografie.
 • Type van referentie: keuze door te scrollen
 • Auteur(s): de familienaam invoeren en, indien nodig, de initiaalletter van de eerste voornaam, zonder interpunctie. Twijfelt u over de schrijfwijze, voer dan de drie eerste letters in ter controle. Indien het een collectief werk (uitgever(s)) betreft, is de procedure dezelfde.
 • Titel: van een bijdrage, een boek of een collectief werk.
 • Titel van een tijdschrift: of invoeren of scrollen.
 • Titel van een verzamelwerk: of invoeren, of kiezen door te scrollen.
 • Bibliografie, kaart, illustratie, register, tabel: enkel gebruiken indien u een bibliografie, een kaart, ... nodig hebt. Kiest u een ander criterium dan ziet u eveneens of deze elementen aanwezig zijn.
 • De bibliotheekcodes verwijzen naar de bibliotheken waar wij de publicaties hebben geraadpleegd.
 • Sleutelwoorden: de sleutelwoorden dienen ingevoerd te worden zoals ze in de engelse lijst zijn opgenomen.
 • Keuze van een sorteermethode: de referenties worden op basis van uw keuze geklasseerd op auteur, titel of publicatiejaar.
 • Reset : U wist het geheugen, d.w.z. dat alle referenties in uitgestelde druk, verdwijnen.